فرش ایرانی

فرش در منازل ایران و ایرانی قدمتی دیرینه دارد. هر خانه ایرانی دارای ارزشمندترین صنایع دستی این کشور یعنی فرش ایرانی می باشد. گره ها و تار و پود بافته شده توسط متخصصین و هنرمندان و حتی طراحی نقش های زیبا و اصیل یا مدرن در قالب اثری هنری در قلب هر منزلی جایگاه ویژه ای به خود میگیرد.

همانطور که می دانید فرش ایرانی از نظر قدمت بافت و طرح و نقوش از دیر باز زبانزد جهانیان است. بنابراین بخشی از ارزآوری کشور را دردست دارد و کمکی مهم به اقتصاد میتواند باشد. اما شناخت فرش و نگهداری از فرش برای افراد نیز حائز اهمیت است.

خدمات